คณะกรรมการ NBA
ข่าวกีฬาเกี่ยวกับ NBA

คณะกรรมการ NBA อนุมัติการขาย Phoenix Suns, Phoenix Mercury ให้กับกลุ่มเจ้าของที่นำโดย Mat Ishbia

คณะกรรมการผู้ว่าการ NBA ได้อนุมัติการขาย Phoenix Suns และ Mercury ให้กับกลุ่มเจ้าของที่นำโดย Mat Ishbia ประธานกรรมการ ประธาน และ CEO ของ United Wholesale Mortgage การทำธุรกรรมคาดว่าจะปิดในสัปดาห์นี้