วัดพนม (Wat Phnom)

เที่ยวชมเมืองกัมพูชาและดื่มด่ำกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับ “วัดพนม” ที่เปรียบเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองพนมเปญ เป็นหนึ่งในวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดของกัมพูชา วัดตั้งอยู่บนเนินไม่สูงมากเดินขึ้นไปชมได้สบายๆ สถาปัตยกรรมของวัดเป็นแบบสลักลอยน้ำสวยงามมาก มีพระวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์เก่าแก่ และภาพจิตรกรรมฝาผนังภาพพุทธชาดกให้ได้ชม

เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1372 ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 27 เมตร รายล้อมไปด้วยต้นไม้เขียวขจี และสวนที่จัดแต่งอย่างร่มรื่นและสวยงาม ภายใน พระวิหาร ของวัดพนมเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์เก่าแก่ และมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงภาพพุทธชาดก และมหากาพย์รามเกียรติ์สุดวิจิตรงดงาม นอกจากนี้ทางด้านหลังของวัดยังมี พระเจดีย์ทรงระฆังคว่ำทรงสูง ที่บรรจุพระอัฐิของพระยายาต กษัตริย์เขมรผู้ย้ายราชธานีจากเมืองพระนครหลวงมายังกรุงพนมเปญ เมื่อปี ค.ศ. 1432

Share: