หอคอยแห่งกรุงลอนดอน (Tower of London)

หอคอยแห่งกรุงลอนดอน Tower of London เดิมถูกใช้เป็นพระราชวังหลวงแห่งราชวงศ์อังกฤษในยุคกลาง และป้อมปราการของประเทศอังกฤษ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของอังกฤษ ถึงแม้จะเป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่คุมขังและที่ประหารเป็นหลัก แต่ในช่วงหลายปีในอดีตอาคารที่น่าประทับใจแห่งนี้ยังเคยเป็นพระราชวัง โรงกษาปณ์ ที่เก็บเอกสารสำคัญ คลังแสง ค่ายทหาร และโรงเลี้ยงสัตว์ของราชวงศ์อีกด้วย

หอคอยแห่งลอนดอน (Tower of London) เป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราการ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ Thames ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ สร้างโดยพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่งอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1078 ตามสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ (Romanesque style) ที่ใหญ่โต ด้วยการดัดแปลงจากป้อมปราการให้กลายเป็นปราสาทขนาดใหญ่ด้วยหินทั้งอาคาร ภายในมีหอคอยกว่า 20 แห่ง และอาคารหลังใหญ่อีกหลายหลัง ภายในวงล้อมของกำแพงอันแข็งแกร่ง สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการโจมตีของชาวเมืองที่ต่อต้านชาวนอร์มัน และการป้องกันลอนดอนจากการรุกรานของข้าศึกจากภายนอก โดยเลือกสถานที่ก่อตั้งให้อยู่ใกล้แม่น้ำ Thames เพื่อความสะดวกในการสังเกตการณ์ศัตรูที่อาจบุกเข้ามา และได้ขุดคลองรอบๆ ปราสาท เพื่อใช้เป็นอุปสรรคทางธรรมชาติ

หอคอยแห่งลอนดอนยังเป็นสถานที่เก็บรักษาของมีค่าของราชวงศ์ เช่น คลังอาวุธยุทโธปกรณ์โบราณ เสื้อเกราะและชุดอัศวินสมัยโบราณ ของกำนัลที่ได้จากประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนเป็นสถานที่ท้องพระคลัง โรงกษาปณ์หลวง หอเก็บเอกสาร และหอดูดาว อีกทั้ง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1303 หอคอยแห่งลอนดอนยังเป็นที่เก็บรักษามงกุฏและเครื่องราชาภิเษกของสหราชอาณาจักร รีวิวหนังซูเปอร์ฮีโร่ หนังดัง

Share: